Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Archive for مارس 2008

برنده مسابقه

سلام فندق هاي عسيسمآقا امسال كه يوخته حرص خورديم ولي يك دهم پارسال هم خدا راشكر نبود.

راستي چرا آهنگ پست پيش را دانلود نكردين و گوش بدين؟؟؟اگه كردين نظرتون دربارش چيه

دو روز اول كه مامان بزرگم داشت خفم ميكردما وقتي خونه مادربزرگم چايي ميخوريم يك دونه ديگه هم ميارند و ميگند پي آبش را هم بخورحالا فكر كن دوتا شيريني به زور گذاشتند تو دهنمون بعدش دوباره شيريني آوردند ميگند پي آبش را هم بخور!!!!!انصافا يكم هم پرو شده بودميكي نيست بگه خب تو كه واسه نهار موندي برام شام ديگه كاسه كوزه ات را جمع كن برو خونت ديگهبرا نهار كل خانواده بودن اعم(درسته؟)از دايي و خاله و…Arabic VeilRed HairChefHippieHippieHippieHairdoWhite HairQueenBaby Girlولي برا شام بنده و پدربزرگ و مامان بزرگ و دايي آخريه كه هنوز مزدوج نشده

مامان بزرگ:مجتبي شام چي ميخوريChef

دايي:ما هم آدميم از ما سوال نمي كنيد؟

مامان بزرگ : نه

من:

پدربزرگ هم كه بيچاره:

دايي:مجتبي من تو را ميكشم

مامان بزرگ : زبونت را گاز بگيرچيكار داري بچمواصلا دلت مياد جوون بي اين خوبي

آقاييقشنگي

بنده:البته به مامان بزرگش رفته

دايي:مگه من بچت نيستم

مامان بزرگ : از قديم گفتن بچه بادومه و نوه مغزه بادوم

دايي‌: اين از بادوم به ردههندونه است

من : شرمنده ميكني پوست هندونه

خلاصه كلي كل كل با دايي و پدر بزرگ هم كه برا اولين بار مظلوم اون گوشه نشست و حرفي نزد

نا گفته نماند من با دايي محسن خوردنيم كلي كل كل مي كنيم و حالش را ميبريمجاتون خالي يك خورشت سبزي توپ زديم به بدن

اين از روز اول

روز دوم هم تا ظهر خونه مامانجونيعصرش خونه عمو شبش خونه داييروز سوم هم كه صبح خوابه خوابعصر هم از ساعت2 تا 12انواع و اقسام خويشان گوگوري و ايضا گوريلي!!!! مهمونمون بودندروز 4و5 هم كه خيلي به ياد موندني شد و جاتون خالي

حسابي هم براتون دعا كردمArabic Veilاگه شد بعدا براتون مينويسم چون خيلي طولانيهراستي چرا چاق نميشم!!!!!!؟؟؟؟؟روز ششم هم كه از خستگي تا ظهر خواب بودم و عصر مهمون داشتيم و شب هم خودمون مهموني بوديمكلي جا هم وقت نكرديم بريم كه فكر كنم تا اسفند فرصت نياز داريمالان هم در خدمت شما

خب برسيم به مسابقه

به به به به

به به به به

به به به به

بريد به ادامه مطلب

به به به به


(بیشتر…)

Advertisements

Read Full Post »

خواهش و تمنا

به دلیل استقبال بیش از اندازه شما از این مسابقه وقت افتتاح حسابببخشید اشتباه شدبه دلیل عدم استقبال شما از این مسابقه وقت شرکت در آن تا پایان وقت غیر اداری ۴فروردین تمدید می شودبرید پست پایین را بخونیدراستی پسا پیش عیدتون مبارک و اولین پست من هم در سال جدید همین پست خواهش و تمنا می باشد

دوستان این آهنگ حجمش کمه دانلود کنین که بد نمی بینین    آهنگ

پی نوشت۱=اين دو روز بعد عيد را خونه مامانجون عسيسمم غير از شب ها البت بودمخداييش دارم كيف مي كنمگويا مامانجوني قصد دارند پدربزرگ را ورشكست و بنده را روونه بيمارستان نمايندديگه اين اواخر به زور شيريني و گز تو دهنم ميكردندكلي اتفاقا افتاده بعدا سر فرصت بيام تعريف كنماز تعقيب و گريز گرفته تا تبديل حسادت بعضي ها به خيلي ها از ترافيك عجيب غريب از اينكه نزديك بود ابوي را از پنجره ماشين پرتشون كنم بيرون گرفته تا  ملعبه يك دختر بچه 3ساله شدن

پی نوشت۲= آهنگ را دانلود کردینچطور بود حتما بگید از این پریش خان آهنگ زیاد دارم و حیفه گوش ندید

Read Full Post »

دوستان برا آخرين پست سال 86 شعر قشنگ مرحوم آقاسي را ميگذارم

خداكنه امسال ديگه ظهور كنه كسي كه عالم و آدم منتظر ديدن جمالشن

 

حيدر كرار نيم، خانه نشينم ولي

جان به فداي جگر سوخته ات يا علي

دستاي پينه بسته علي به همراه منه

خونه نشيني علي آتيش به جونم ميزنه

تو كوله بار شعر من اسم قشنگ عليه

قافيه تنگ دلم از دل تنگ عليه

تو كوچه هاي غربتم نشوني از مولا ميدن

اهل محل سلاممو جواب سر بالا ميدن

به من ميگن علي كيه،علي امام عاشقاست

به من ميگن علي چيه،داق دل شقايق هاست

توي نجف يك خونه بود،كه ديوارهاش كاگلي بود

اسم صاحاب اون خونه مولاي مردا علي بود

نصفه شب ها بلندميشد،يك كيسه داشت كه برميداشت

خرما و نون و خوردني ،هرچي كه داشت تو اون ميگذاشت

راهي كوچه ها ميشد تا يتيم ها را سير كنه

تا سفره خاليشونو پر از نون و پنير كنه

شب تا سحر پرسه ميزد پس كوچه هاي  كوفه را

تا پره بارون بكنه باغ هاي بي شكوفه را

عبادت علي مگه ميتونه غير اين باشه

بايد مثل علي بشه هركي كه اهل دين باشه

بعد علي كي ميتونه محرم راز من بشه

درد دلم را  گوش كنه تا چاره ساز من بشه

فردا اگه مهدي بياد دردها را درمون ميكنه

آسمون شهرمونو ستاره بارون ميكنه

چشماتو واكن آقاجون بال هاي خستمو ببين

منو نگاه كن آقاجون دل شكستمو ببين

Read Full Post »

$15$قصاب محله

رفته بودم گوشت بخرمتا اين اومد ببره و بده دست ما نيم ساعتي شدوسطش حرف به دانشكده كشيد

يعني حرف به يك يارو بود كشيد، اونم تو دانشكده ما بودببين من با اين همه عند دانشكده دوستي و تا چهارشنبه رفتن سركلاس به زور استاداي رشته خودم رو ميشناسم و رئيس و مسئول امور فرهنگي و چندتاي ديگهاون وقت اين آقا خودشون كه سهله باباهاشون را هم ميشناسهبه من ميگه مگه سامع پسر كل نعمت استاد رشته كامپيوترتون نيستيا مثلا محسن تاكي پسر مش(ديگه نفهميدم اسم يارو راچي گفت)نيست استاد رشته برقبماند نيم ساعت داشتم براش حرف ميزدم كه الكترونيك و كامپيوتر و برق(تكنيك)رشته هاي مجزا هستند و باهم سر كار دارند ولي درسها فرق ميكنه آخرشم من مجاب شدم كه اونهاييكه برق ميخونن كامپيوتر را ميسازند بعدش الكترونيكي ها وقتي كامپيوتر خراب ميشه تعميرش ميكنن بعدش كامپيوتري ها مياند برق را ميسازند!!!!دقيقا گفت مگه كامپيوتري ها برق را نميسازند!!!!

آخرشم نفهميدم اين اينها را به علاوه باباهاشون از كجا ميشناختشماها میدوند؟


 

Read Full Post »

$14$عقل ناقص

يكي از هم كلاسيهام شب چهارشنبه بهم مسيج داد:

من فردا نمي خواهم بيام كلاس ولي زنم ميگه برو نظر تو چيه بيام يا نهمنم براش نوشتم:زن ها عقلشون ناقصه يك وقت به حرفش گوش ندي بياي و هم ما و هم خودت را بدبخت كنياامشب كه بهم زنگ زد گفت خانومم از دستت شاكيه كه چرا گفتي زن ها عقلشون ناقصهمنم بهش گفتم به خانومش بگه من اشتباه گفتم ما مردها عقلمون ناقصهو بعدش با لج گفتم ما مردها عقلمون ناقصه كه شما زن ها را ميگيريمبازم سوال كه شماها جواب نميدين

۱-هم كلاسيم فرداش رفته بود سر كلاساون كه اينقدر زن ذليل تشريف داره چرا نظر منو پرسيده بود؟Arabic Veil 

۲-چرا اين مسيج را برا خانومش تعريف كرده بود الاغ

۳-چرا خانومش بهم فحش داد

۴-چرا من امشب يك دمپخت برا خودم درست كردم اونم ساعت ۱نصفه شب؟

۵-چرا من اين عكسو گذاشتم؟

چرا من اين عكسو گذاشتم؟

Read Full Post »

$13$دستشویی

عصر با دوچرخه از خونه زدم بيرونرفتم امام زاده شاهرضا يك زيارتي كردم وقبل ازبرگشتن باز رفتم يك دونه كاست خريدميكي نيست بگه تو كه هيچ وقت كاست گوش نميدي و فقط سي دي ميبيني و گوش ميدي چرا كاست ميخري؟از اين طرف شهر كه كلي پارك داره دل ميكني و تو اين باد ميري اونطرف شهرداخل پارك خلوته خلوتهYahيك آه ميكشيدوست داري اوني كه عصر حدود 2ساعتي باهاش تلفني حرف ميزدي اينجا بود و با هم قدم ميزديدبه ياد تابستون امسال ميري دوتا سمبوسه بخري ولي فروشنده ميگه برا عيد درست ميكنيمخب من حالا مي خواهمشايد عيد اصلا رو زمين نباشميك دونه كيك و نوشابه خريدم و رفتم روي يك نيمكت نشستم و شروع كردم به خوردن

حوصله پارك را تنهايي ندارمدوچرخم را ميام بردارم كه برم ولي دلم سرخ كردني مي خواهد خفن

ميام اونطرف خيابون يك دونه همبر ميخرميك قيمت گفت نزديك بود پس بيوفتمتابستون امسال بود كه يك دونه همبر خالي را 2تومن ميگرفت و كسي هم نمي گفت چراولي الان همونو با نوشابه و سس گفت 800تومنهمبر را ميخوري ولي جاي سمبوسه هميشگي روي نيمكت سبزه را نميگيرهسوار دوچرخه ميشي و مياي خونه و ميبيني دارن شام ميخورنتو هم ميشيني كنارشون و يك بشقاب پر ميخوريدر آخر هم يك ساعتي در دستشويي به سر ميبري

راستي يك سوال؟

چرا من اين همه كاست ميخرم ولي گوش نميدم


Read Full Post »

 

توسط نخودي به يك نيمچه بازي دعوت شدم(یعنی خودمو دعوت کردم)همين بازي آهنگ ها

1-مگه ميشه كسي صدا وآهنگ هاي رضا صدقي را دوست نداشته باشه؟ولي خب آهنگ مورد علاقم بين همه كارهاش اينه

پيرهن مشكي من از غم نيست Arabic Veilحرف هاي نگفته من كم نيست

2-لهراسبي آهنگ پيله هاي پرواز و حس غريبي

3-احسان خواجه اميري : هر چي آرزوي خوبه مال تو و از آلبوم سلام آخر،آهنگ جدايي

4-اگه خبر آمد خبري در راه است را آهنگ حساب كنيد من بيشترین آهنگي که ميذارم همينه از آقاسي

5-آهنگ هايي از ديار اجانب هم گوش ميدم : آهنگ فيلم دسپرادوگيپسي هم چندتا آهنگ هاش را دوست دارم آهنگ que hiciste از جنفير را دوست دارم البته ازش چيزي نمي فهمم ولي از نوع خوندنش خوشم مياد و واسه همين گوش ميدم الانم بلد نيستم درست نوشتم يا نه؟ اسم آهنگشو(يا اصلا اسم آلبومشه يا شايد يك فحشي چيزي باشه؟؟!!!)

آهنگ هايي كه خوشم نمياد

1-اصلا از صداي زن جماعت خوشم نمياد و كم كمش ممكنه با شنيدن ترانه هاشون بالا بيارمFarting

2-صداي شهرام صولتي را بيشتر از هر صدايي دوست دارم ولي هم شعرهاش خيلي مضخرفه هم آهنگ سازيش به حال و احوالات من نميخوره و با شنيدن آهنگ هاش نيم ساعتي در دستشويي به سر ميبرم

البته به غير از آهنگ

تو را به قيمت جونبه همين يك لقمه نونتو را به ماه آسمونNightبه عاشقاي بي نشون

تو را به غربت چشاتبه همه مقدسات تورا به خود خدابه هق هق شقايقها

قسمت ميدم قسمت ميدم از عشقم نگذريI Love You

4-از اين پسره افشيناز خودش حالم به هم ميخوره چه برسه آهنگ هاش

5-در آخر هر آهنگي را بتونم تحمل كنم حتي اين افشين با آهنگ هاش ولي رپ را نمي تونم و هروقت هم ميبينم يكي داره برا خودش ميخونه فحش از نوع غير پاستوريزش كمترين عكس العملمه

6-سنتي هم خيلي كم و فقط چندتا از آهنگ هاي افتخاري

منم کلوچه خانوم را دعوت میکنم


Read Full Post »

Older Posts »